Onze visie

​De vroege kinderjaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden.
Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die in een arm gezin ter wereld komen en in de eerste jaren van hun leven ondervoed zijn geweest slechtere schoolresultaten en een slechtere cognitieve functie hebben.
Slechte schoolresultaten leiden tot lage kansen op werk en een laag inkomen als volwassene. Armoede wordt zo van generatie op generatie overgedragen.

Met Roberta’s Nursery willen we op kleine schaal deze intergenerationele cirkel van armoede doorbreken door juist de jongste kinderen een goede start te geven. We verwachten dat dit aan de hele gemeenschap ten goede komt.

Onze stichting wil Roberta’s Nursery permanent exploiteren, uitbreiden en op termijn meerdere kleuterscholen in Malawi oprichten om zodoende meer kinderen te kunnen opvangen en onderwijzen.
​Op die manier willen we bijdragen aan het verhogen van de kansen en de levensstandaard van de kinderen in Malawi.

Roberta's Nursery - Sinds 2012