Projecten

 • 19 April 2020

   

  Onze reis naar Malawi

  Silvia en Basil zouden naar Blantyre vliegen om met de kinderen en leraressen te werken en eindelijk de bouw van het derde lokaal te evalueren. Helaas werd de vlucht i.v.m. het virus geannuleerd.

 • September 2019

   

  De helft van de kinderen zijn naar de lagere school vertrokken!

  Het nieuwe schooljaar is begonnen met 15 nieuwe kinderen van 3 en 4 jaar oud.

 • April 2019

   

  Silvia en Basil zouden naar Malawi reizen...

  Helaas werd onze vlucht door KLM geannuleerd en moesten we de reis uitstellen.

 • Januari 2019

   

  Het nieuwe lokaal is in gebruik genomen!

  Het derde klaslokaal is in januari 2019 door 15 nieuwe kinderen, hun ouders en de leraressen feestelijk geopend!

 • September 2018

   

  A new classroom for Roberta’s Nursery

  Wij zijn heel blij hier te kunnen mededelen dat de bouw van het nieuwe klaslokaal in volle gang is! Met de opbrengst van het fundraising diner konden we in augustus al met de fundamenten beginnen. Dankzij de genereuze bijdrage van een Nederlands fonds kan het gebouw nu echt gebouwd worden! Met veel dank aan onze fondsenwerver Marion Etman die dit met haar inzet mogelijk maakte.

 • Juni 2018

   

  Oprichting “Stichting Roberta’s Nursery” in Amsterdam

 • Mei 2018

   

  Inzamelingsactie in Nederland en Portugal voor nieuwe en tweedehands kinderkleren

  Onze vriendin Denise sponsort nieuwe schooluniformen, die nu door een plaatselijke kleermaker gemaakt worden. Sinds een maand worden door een fysiotherapeute in de school een aantal meervoudig gehandicapte kinderen behandelt. Besprekingen in Machinjiri met verschillende aannemers over de bouw van een derde klaslokaal

 • Juni 2017

   

  Nieuwe schooluniformen voor de kinderen

  Helaas gingen ze maar een half jaar mee. Italiaanse deskundige vrienden hielpen deze keer bij het selecteren van de kinderen

 • Maart 2017

   

  Fundraising diner voor het nieuwe lokaal in Amsterdam met 80 gasten, waar we een mooi bedrag ophaalde

 • Mei 2016

   

  Inzamelingsactie kinderkleren en speelgoed in Nederland, we werken met de kinderen en leraressen. Schoolreisje naar Malawi Sun

 • Augustus 2015

   

  Feestelijke inhuldiging van het nieuwe huis voor de Ganzani familie

 • Maart 2015

   

  Fundraising in Nederland voor een nieuw huis voor de Ganzani familie

  De Ganzani familie, die bij de grote regens hun pasgebouwde huis verloren hadden. We hadden (en krijgen nog!) veel van hun 13 kinderen in de kleuterschool. Met grote dank aan onze vriendin Denise!

 • November 2014

   

  Naar Malawi met veel materialen voor de nieuwe school

  Fundraising voor Edward, die slecht loopt en fysio therapie en aangepast schoeisel nodig heeft. We blijven hem volgen!

 • Augustus 2014

   

  Opening van de nieuwe school met twee klaslokalen, die prachtig zijn ingericht door onze vriendin Erica

 • Maart 2014

   

  Basil en Silvia naar Malawi met 8 koffers vol met 2e hands kleding en materialen voor de school

 • Mei 2013

   

  Silvia en drie andere vrijwilligers in Malawi

  Met de leraressen gewerkt. Schoollokaal aangekleed. Leermaterialen, speelgoed etc. meegenomen uit Nederland en het eerste schoolreisje georganiseerd

 • November 2012

   

  Oprichting van Roberta’s Nursery in een ruimte van het Nutritional Center met 30 kinderen en twee leraressen

  De kinderen komen uit de allerarmste gezinnen en worden door Silvia met hulp van plaatselijke deskundigen geselecteerd. Veel materialen en leermiddelen voor de school vanuit Nederland meegenomen. Grotere dingen zoals tafels, stoelen en matten in Malawi gekocht

Roberta's Nursery - Sinds 2012