Roberta’s Nursery

is een kleuterschool voor 45 kinderen in Malawi, die in 2012 is opgericht door de vrienden, familie en kennissen van Roberta Ciarnello.

In Roberta’s Nursery is er elke dag een programma met spelen, kleuren, leren lezen en schrijven, het leren van Engels, rekenen, dansen en muziek. Op vrijdag gaan alle kinderen onder de douche.
De school vervult een duidelijke voorbeeldfunctie in de samenleving. De kinderen krijgen, in plaats van een soort zwervend bestaan op straat, bij ons een basis welke ze een flinke voorsprong geeft in het latere onderwijs. De leraren van de plaatselijke lagere school zijn blij met “onze” leerlingen, waarvan een aantal bij de overgang naar de lagere school al een klas hoger geplaatst werden!

Malawi is een van de allerarmste landen in Oost-Centraal-Afrika. Roberta’s Nursery wordt gesponsord met giften van familie en vrienden en is een klein wonder in het midden van een zeer moeilijke situatie.

De kleuterschool heeft drie leerkrachten, die we zorgvuldig ter plekke in het landelijke gebied van Machinjiri hebben geselecteerd.
​Elk jaar reizen we naar Malawi om twee weken door te brengen met de leerkrachten en de kinderen. Gedurende het schooljaar volgen we de docenten via geplande skype-vergaderingen waar we alle kwesties met betrekking tot de kinderen en de school bespreken.

Roberta's Nursery - Sinds 2012